Even voorstellen

Sinds 1999 ben ik werkzaam als kinderverpleegkundige in
het Erasmus MC Sophia. Daar heb ik vooral te maken met kinderen die worden behandeld door de kinderneuroloog en kinderneurochirurg. Sinds 2008 werk ik als epilepsieverpleegkundige en begeleid ik ouders waarvan hun kind (moeilijk instelbare) epilepsie heeft.
Als epilepsieverpleegkundige draai ik samen met afdeling diëtetiek en de kinderneuroloog een multidisciplinaire ketogeen dieet polikliniek.
Daarnaast maak ik onderdeel uit van het kindercomfortteam,
Het comfortteam is een multidisciplinair team dat binnen het Erasmus MC Sophia multidisciplinair meedenkt om optimale palliatieve zorg te waarborgen voor alle kinderen en hun gezin met een levensbedreigende of levensduur verkortende aandoening. Ook werk ik
als PGB’er in gezinssituaties bij kinderen met een meervoudige beperking, een aanvulling op mijn dagelijkse werk. Juist door deze kinderen en ouders in een thuissituatie mee te maken, geeft inzicht in het hebben van een kind met een chronische aandoening. Deze
ervaringen gebruik ik in mijn dagelijkse werk in de kliniek en polikliniek om andere ouders beter te kunnen begeleiden.
 
Juist de zorg aan deze kinderen zorgt er nog al eens voor
dat ik zomaar in de pen klim om ervaringen te kunnen delen. Deze wil ik graag aan jullie doorgeven!