Kwaliteit

De kwaliteit van zorg wordt volgens Institute of Medicine (IOM) bepaalt door effectiviteit, doelmatigheid, veiligheidpatiëntgerichtheid, tijdigheid, en gelijkheid. Om aan al deze domeinen te voldoen ontwikkelen we in Nederland allerlei richtlijnen, indicatoren, etc. Als beroepsgroep willen we daar graag bij betrokken worden, want het werk van verpleegkundige en verzorgenden in Nederland kan er enorm door beïnvloed worden.

Als afdeling van de V&VN worden we daarom gericht gevraagd om aan te sluiten bij projecten en ontwikkelingen. Op deze pagina laten we u zien waar we allemaal bij betrokken zijn.

Wat is een 'vakidioot'?

De afdeling N&R draait volledig op wat wij hebben noemen 'vakidioten': verpleegkundigen en verzorgenden met zoveel passie voor hun vak dat ze zelfs in vrije tijd een bijdrage willen leveren aan de zorg. Hieronder ziet u wat zo'n vakidioot bijvoorbeeld bijdraagt aan ons prachtige vak. 

 

2017

 Item   Naam   Actie   Betrokkenen   Fase 
Richtlijn   'Polyneuropathie'   Beoordelen van de richtlijn op inhoud en impact.   Werkgroep Parkinson   Afronding
Richtlijn    'Dwarslaesierevalidatie'   Commentaar leveren tijdens autorisatiefase.   Tina Suojoki, Amstelland Ziekenhuis   Uitvoering
Indicator   'Vrijheidsbeperkende Interventie'   Implementatie en doorontwikkeling van de indicator VBI   Liesbeth Henselmans, Noordwest Ziekenhuisgroep   Uitvoering
Indicator    'Intra-arteriele trombectomie'   Lezen en commentaar leveren op herziende indicator.   Tina Suojoki, Amstelland Ziekenhuis
  Uitvoering
Richtlijn    'Beroerte'   Commentaarfase   Werkgroep CVA   Afronding

Zie je iets waar je bij wilt helpen? 

We hebben altijd meer 'vakidioten' nodig die bij willen dragen aan kwaliteit van neuro- en revalidatiezorg! Sterker nog, we zijn nog op zoek naar een Bestuurslid Kwaliteit! Wil je in meer of mindere mate bijdragen? Neem dan contact op met secretariaat.neuro@venvn.nl!