Bestuur

Om efficiënt en slagvaardig te kunnen zijn is duidelijkheid over taken, rollen en verantwoordelijkheden een voorwaarde. Een klein bestuur lijkt daarvoor een voorwaarde. Het bestuur bestaat maximaal uit 8 personen. Iedere afzonderlijke bestuursfunctie wordt gekenmerkt door eigen taken, rollen en verantwoordelijkheden. Zie ook organisatie.

De taakverdeling is als volgt:

 

     
 Peter Vink Annette Hospes Brenda Fibicher Bianca van Gameren
voorzitter
interim penningmeester
 secretaris expertisegebied revalidatie expertisegebied neuro
 voorzitter.neuroreva@venvn.nl  neuro.secretariaat@venvn.nl  revalidatie.neuroreva@venvn.nl neuro.neuroreva@venvn.nl
Zit de vergaderingen voor, zorgt voor nakomen van de afspraken, is aanspreekpunt voor de V&VN, is verantwoordelijk voor de invulling van de beleidsdagen.
Aanspreekpunt voor afdelingsleden, verantwoordelijk voor bijhouden en verzenden notulen, maakt jaarlijks het beleidsplan van de afdeling.   Onderhoudt contacten met alle patiëntencategorieën die onder het expertisegebied revalidatie vallen. Onderhoudt contacten met alle patiëntencategorieën die onder het expertisegebied neuro vallen. 

 

     
Paul de Jong  Hella Tulp   Noortje Schlattmann binnenkort meer info
 communicatie  internationaal contact onderwijs kwaliteit
 neuro.webmaster@venvn.nl  international.neuro@venvn.nl  onderwijs.neuroreva@venvn.nl  vacature
Is de verantwoordelijke voor de communicatie naar buiten, is verantwoordelijk voor de website, de maandelijkse nieuwsbrief, alle PR activiteiten.  Aanspreekpunt voor alle internationale contacten, woont de vergaderingen van de European Association of Neuroscience Nurses (EANN) bij.  Is eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot scholing en onderwijs. Verantwoordelijk (niet persé uitvoerend) voor het organiseren van de jaarlijkse themabijeenkomsten, congres en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten. 
Is eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot kwaliteit, scholing en onderzoek. - See more at: http://neuro.venvn.nl/Neuro-Revalidatie/Bestuur#sthash.aQ2FwT4g.dpuf
Is eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot kwaliteit, scholing en onderzoek. - See more at: http://neuro.venvn.nl/Neuro-Revalidatie/Bestuur#sthash.aQ2FwT4g.dpuf
Is eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot kwaliteit, scholing en onderzoek. - See more at: http://neuro.venvn.nl/Neuro-Revalidatie/Bestuur#sthash.aQ2FwT4g.dpuf
Is eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot kwaliteit, onderzoek, richtlijnen, etc.