Doelstelling

Het doel van N&R is de volgende:

Een bijdrage leveren aan de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden, werkzaam binnen de neuro en revalidatie, door vakinhoudelijke en rolinhoudelijke activiteiten en deskundigheidsbevordering.

Jaarplan N&R 2017

Het bestuur van Neuro & Revalidatie heeft zich eind 2016 ontfermd over het jaarplan van 2017. In dit jaarplan vindt u verschillende items die naar voren komen. Bekijk hier het hele jaarplan.