Opleiding neurovasculaire zorg BNVN


Opleiding neurovasculaire zorg BVNV


Neurovasculaire zorg i.s.m. de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen, Belgian Stroke Council, Endorsed bij ESO

Voor alle verpleegkundigen die de opleiding neurologische zorg gevolgd hebben of bijzonder geïnteresseerd zijn in de neurovasculaire zorg en paramedici werkzaam op een afdeling neurologie, stroke unit of ICU zoals ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, neuropsychologen, diëtisten en maatschappelijk werkers.

Doel

De deskundigheid van de verpleegkundigen en paramedici die in contact komen met beroerte patiënten te vergroten. De verpleegkundige is de spil in het verzorgingsnetwerk dat rond een beroerte patiënt is opgebouwd. Dit verzorgingsnetwerk bestaat uit deskundigen zoals artsen (neuroloog en huisarts), verpleegkundigen (thuiszorg), kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal verpleegkundigen of maatschappelijk werkers en psychologen als uit ervaringsdeskundigen die de familie en naasten zijn van de patiënt. Om die zorg te coördineren, behoeften en wensen van de patiënt in kaart te brengen is er kennis van zake nodig.

Deze cursus bevat naast de nodige medische bagage ook heel veel praktijkgerichte aanpak. In het kader van het nieuwe ‘Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden’ (in voege sinds 08.08.2014) zal dergelijke opleiding/bijscholing zeker nodig zijn om op een beroertezorgafdeling te mogen functioneren.

Opzet

De cursus bestaat uit:

Opleiding neurovasculaire zorg (8 lesdagen) met een algemene opleiding waarbij de anatomie, de pathofysiologie, diagnose, klinische studies, symptomatologie, behandeling zowel medisch als paramedisch, begeleiding van patiënten en familie door de verschillende stadia van de ziekte, verdieping in de preventie van complicaties zoals slikstoornissen, communicatieproblemen, valpreventie besproken wordt.
Een praktische opleiding waarbij het management van de multidisciplinaire behandeling in de verschillende settings wordt besproken
Een praktische opleiding waarbij via casussen de theorie wordt toegepast
Een gastcollege door een internationaal befaamde specialist in Stroke
Het schrijven van een paper vervolledigt de opleiding.
De paper heeft als doel de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.
De paper wordt verdedigd op vrijdag 04/05/2018
Schriftelijk examen op vrijdag 04/05/2018
Het congres van de Belgian Stroke Council - 02/12/2017

Kijk hier voor meer informatie!
Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws

Gepubliceerd:04-09-2017
Aantal keer bekeken:561

Reactie(s)
Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: