Bestuur

Om efficiënt en slagvaardig te kunnen zijn is duidelijkheid over taken, rollen en verantwoordelijkheden een voorwaarde. Een klein bestuur lijkt daarvoor een voorwaarde. Het bestuur bestaat maximaal uit 8 personen. Iedere afzonderlijke bestuursfunctie wordt gekenmerkt door eigen taken, rollen en verantwoordelijkheden. Zie ook organisatie.

De taakverdeling is als volgt:

   
 
 Peter Vink Brenda Fibicher Bianca van Gameren
 
voorzitter
Contactpersoon Revalidatie Contactpersoon Neuro  
 voorzitter.neuroreva@venvn.nl  revalidatie.neuroreva@venvn.nl neuro.neuroreva@venvn.nl  
Zit de vergaderingen voor, zorgt voor nakomen van de afspraken, is aanspreekpunt voor de V&VN, is verantwoordelijk voor de invulling van de beleidsdagen.
 Onderhoudt contacten met alle patiëntencategorieën die onder het expertisegebied revalidatie vallen. Onderhoudt contacten met alle patiëntencategorieën die onder het expertisegebied neuro vallen.   

 

     
Paul de Jong  Hella Tulp   Noortje Schlattmann Ineke van Huet
 communicatie  internationaal contact onderwijs / interim penningmeester kwaliteit
communicatie.neuroreva@venvn.nl  international.neuro@venvn.nl  onderwijs.neuroreva@venvn.nl kwaliteit.neuroreva@venvn.nl
Is de verantwoordelijke voor de communicatie naar buiten, is verantwoordelijk voor de website, de maandelijkse nieuwsbrief, alle PR activiteiten.  Aanspreekpunt voor alle internationale contacten, woont de vergaderingen van de European Association of Neuroscience Nurses (EANN) bij.  Is eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot scholing en onderwijs. Verantwoordelijk (niet persé uitvoerend) voor het organiseren van de jaarlijkse themabijeenkomsten, congres en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten. 
Is eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot kwaliteit, scholing en onderzoek. - See more at: http://neuro.venvn.nl/Neuro-Revalidatie/Bestuur#sthash.aQ2FwT4g.dpuf
Is eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot kwaliteit, scholing en onderzoek. - See more at: http://neuro.venvn.nl/Neuro-Revalidatie/Bestuur#sthash.aQ2FwT4g.dpuf
Is eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot kwaliteit, scholing en onderzoek. - See more at: http://neuro.venvn.nl/Neuro-Revalidatie/Bestuur#sthash.aQ2FwT4g.dpuf
Is eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot kwaliteit, onderzoek, richtlijnen, etc.